Polonnaruwa, Sri Lanka

Pingu in Polonnaruwa 6 Pingu in Polonnaruwa 4 Pingu in Polonnaruwa 3 Pingu in Polonnaruwa 5 Pingu in Polonnaruwa 2 Pingu in Polonnaruwa Pingu in Polonnaruwa 8 Pingu in Polonnaruwa 7

Read Travellinn’s blog post from Polonnarowa.

Advertisements